آزادگان ,مفقود الاثر ,آزادگان مفقود ,آزادگان مفقود الاثر
،سردار فرامرزی آزادگان مفقود الاثر را داری بینش و گستره افق خوبی دانست که توانستند چشم و گوش آزادگان را بر مشکلات بعد از آزادی، باز کنند .سردار فرامرز که خود سالیان زیادی در اسارت بوده است گفت نمی دانم چطور ممکن است کسانی شکنجه های خود را ببنید ولی زا آزادگان مفقود الاثر غافل باشند در حالیکه آنها دچار شکنجه مضاعف بودند.

جمشید وطنخواه هم مثل همیشه در مفاهیمی که شرکت خودکفایی تفسیر به رای می کند اعتراض دارد:

منبع اصلی مطلب : وبلاگ رسمی آزادگان یازده تکریت
برچسب ها : آزادگان ,مفقود الاثر ,آزادگان مفقود ,آزادگان مفقود الاثر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اعتراض شدید سردار فرامرزی به تبعیض در پرداخت سود سهام